.RU

DEXAMETHASONE & TOBRAMYCIN (ATC код: S01CA01) - Справочникът е предназначен за лекари, зъболекари, фармацевти и студенти


^ DEXAMETHASONE & TOBRAMYCIN (ATC код: S01CA01)
▲Tobradex (Alcon Pharmaceuticals Ltd.) – колир 5 ml и очен унгвент3,5 g (оп. по 1 бр.). ▲Dex-Tobrin (Actavis – Разград АД) – колир 5 ml и очен унгвент 3 g (оп. по 1 бр.).


^ HYDROCORТISONE & CHLORAMPHENICOL (ATC кодове: S01BA02 и S01CA03)

▲Hydrocortison cum Chloramphenicol® (Actavis – Разград АД) – очен унгвент 3 g в туби (оп. 1 бр.). Продуктът съдържа 0,2% хлорамфеникол и 0,5% хидрокортизон. ▲Hydrocortison cum Chloramphenicol® (Actavis – Разград АД) – колир 5 ml във флакони (оп. 1 бр.).

S01E Антиглаукомни препарати и миотици


S01EB М-холиномиметици


PILOCARPINE – INN (ATC код: S01EB01)

▲Pilocarpinum hydrochloricum (Sopharma Pharmaceuticals) – колир с концентрация 1% и 2% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.).


S01ЕС Инхибитори на карбоанхидразата


BRINZOLAMIDE – INN (ATC код: S01EC04)

▲Azopt (Alcon Laboratories Ltd., UK) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. 1 бр.). ☺Azopt (Alcon Laboratories Ltd., UK) – очна суспензия 1% 10 ml (оп. 1 бр.).

^ DORZOLAMIDE – INN (ATC код: S01EC03) ▲Trusopt (MSD, Switzerland) – колир 2%5 ml (оп. 1 бр.).

S01ED Бета-блокери


BETAXOLOL – INN (АТС код: S01ED02)

▲Betoptic S (Alcon Pharmaceuticals Ltd.) – колир 0,25% 5 ml (оп. 1 бр.).

^ DORZOLAMIDE & TIMOLOL
▲Cosopt (АТС код: S01ED51) (MSD) – колир 5 ml (оп. 1 бр.).


TIMOLOL – INN (ATC код: S01ED01)

▲Arutimol® (Chauvin Ankerpharm, Germany) – колири с концентрация 2,5 и 5 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Cusimolol® (Alcon Pharmceuticals Ltd., Switzerland) – колири с концентрация 2,5 и 5 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Nyolol® (Novartis Ophthalmics Ltd.) – гел за очи 0,1% 5 g (оп. 1 бр.). ▲Oftan Timolol® (Santen OY, Finland) – колири с концентрация 2,5 и 5 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Timolol Sopharma® (Sopharma AD) – колири с концентрация 0,25% и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Timoptic® (MSD) – колири с концентрация 0,25% и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Timoptic XE® (MSD) – колири с концентрация 0,25% и 0,5% във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Unitimolol® (Unimed Pharma Ltd.) – колир 0,5% 5 ml (оп. по 1 и 3 бр.) и 10 ml (оп. 1 бр.).


TIMOLOL & PILOCARPINE (ATC код: S01ED51)

▲Fotil® (Santen OY, Finland) – колир 5 ml във флакони, съдържащи 6,84 ml тимолол и 20 mg пилокарпин (оп. 1 бр.). ▲Fotil forte® (Santen OY, Finland) – колир 5 ml във флакони, съдържащи 6,84 ml тимолол и 40 mg пилокарпин (оп. 1 бр.).


^ TRAVOPROST & TIMOLOL: ☺DuoTrav® (ATC код: S01ED51) (Alcon Laboratories Ltd., UK) – колир 2,5 ml във флакони с апликатор-капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.).


S01ЕХ Други антиглаукомни препарати (aналози на PGF2α)


LATANOPROST – INN (ATC код: S01EX03)

▲Xalatan® (Pharmacia&Enterprise S.A.) – колир с концентрация 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.).


^ TRAVOPROST – INN (АТС код: S01EX00)

▲Travatan® (Alcon Laboratories Ltd.) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).


S01F Мидриатици и циклоплегици


S01FA М-холинолитици


TROPICAMIDE – INN (АТС код: S01FA06)

☺Mydrum® (Ankerpharm GmbH) – колир 0,5% във фла­кони по 10 ml (оп. 1 бр.).


S01G Деконгестанти и антиалергични средства


S01GA Aдреномиметици

NAPHAZOLINE (ATC код: S01GA01)
☺Proculin® (Chauvin ankerpharm GmbH) – колир с концентрация 0,3 mg/ml 10 ml в полиетиленови гутатори (оп. 1 бр.).


^ PHENYLEPHRINE – INN (ATC: S01GA05)

▲Mydfrin® (Alcon Pharmaceuticals Ltd.) – колир 2,5% 5 ml във флакони (оп. 1 бр.).


TETRYZOLINE – INN (ATC код: S01GA02)

☺Visine® (Pfizer HCP H.C.P) – колир 0,5% 15 ml (оп. 1 бр.).


S01GX Други антиалергични препарати


AZELASTINE – INN (ATC код: R01AC03)

☺Allergodil® (Viatris GmbH & Co.KG) – колир 0,05% 10 ml във флакони (оп. 1 бр.).


CROMOGLYCIC ACID – INN (ATC код: S01GX01)

☺Bicromat® (Sopharma AD) – колир 20 mg/ml във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ▲Cusicrom® (Alcon Laboratories Ltd.) – колир 4% 10 ml (оп. 1 бр.).


^ KETOTIFEN – INN (ATC код: S01GX08)

▲Zaditen® (Novartis Ophthalmics Ltd.) – кoлир 0,75 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.).


OLOPATADINE – INN (ATC код: S01GX09)

☺Opatanol® (Alcon Laboratories Ltd.) – колир с концентрация 5 mg/ 5ml в пластмасови флакони (оп. 3 бр.).


S01Н Местни анестетици


OXYBUPROCAINE (ATC код: S01HA02)

☺Benoxi Unimed Pharma® (Unimed Pharma Ltd.) – колир 0,4% по 5 и 10 ml в полиетиленови флакони с дозатор (оп. по 1 бр.).


PROXYMETACAINE – INN (ATC код: S01HD04)

☺Alcaine® (Alcon – Couvreur n.v.) – колир 0,5% 15 ml в пластмасови флакони с откапващо устройство (оп. 1 бр.).


^ TETRACAINE – INN (ATC код: S01HA03)

☺Dicain® (Sopharma Pharmaceuticals) – колир 0,5% 10 ml (оп. 1 бр. с апликатор – капкомер).


S01JA Оцветяващи средства


☺FLUORESCEIN SODIUM (S01JA01) (Laboratories Ciba Vision Ophthalmics) – инжекционен разтвор 10% 5 ml в ампули (оп. 1 бр.).


S01X Други офталмологични лекарства


DEXPANTHENOL – INN (ATC код: S01XA12):

☺Corneregel® (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – течен гел 0,5% за очи.

^ ☺HEMALENS© (Унифарм АД) – течност в тъмни стъклени флакони по 70 ml (оп. 1 бр.).

HYDROMELLOSE

☺Artelac® (Dr G. Mann Chem. – Phar. Fabrik GmbH) – сълзозаместващ колир 0,32% 10 ml в пластмасови флакони (оп. 1 бр.). ☺Artelac EDO® (Dr G. Mann Chem. – Phar. Fabrik GmbH) – сълзозаместващ колир 0,32% 10 ml в пластмасови флакони (оп. 1 бр.).


☺^ ISOPTO TEARS® (Alcon) – сълзозаместващ колир 0,5% 15 ml във флакони-капкомери (оп. 1 бр.).


KALII IODIDDUM – DCI (АТС код: S01XA04)

▲Potassium iodide 2% (Unimed Pharma Ltd.) – колир 2% 10 ml във флакони (оп. 1 бр. с капкомер).


☺LUTEIN© (“Натуралфарма” ООД) – капсули (оп. 50 бр.).

☺OCULOTEST® (S01XA02) (CIBA Vision Ltd.) – 10 g течен гел в туби (оп. по 1 бр.).

☺OCUVIT LUTEIN® (Bausch & Lomb) – филм-таблетки (оп. 60 бр.).

☺OFTAGEL® (S01XA20) (Santen Оy) – течен очен гел 25 mg/10 ml във флакони (оп. 1 бр.).

☺^ OFTAN CATACHROM© (ATC код: S01XA00) (Star Оy) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).


PEGAPTANIB SODIUM – INN (ATC код: S01XA17)

☺Macugen (Pfizer Europe MA EIIG) – инжекционен разтвор 30 mcg в предварително напълнена спринцовка с номинален обем 90 микролитра (оп. 1 бр.).


^ PIRENOXINE – INN (АТС код: S01XA00)

☺Catalin® (Takeda) – опаковка, съдържаща 1 таблетка 0,85 mg пиреноксин за приготвяне на колир и разтворител 15 ml във флакон-капкомер.
^ ☺PUROGEL® (Унифарм АД) – течност във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.).

RETINOL PALMITATE – INN

☺Oculotect® (Novartis Pharma Services Inc.) – очен течен гел 10% 10 g във флакони (оп. 1 бр.). В 1 g гел се съдържат 10 mg (= 1000 UI) ретинол (вж. по-горе). ☺Sensivit® Unimed Pharma® (Unimed Pharma Ltd.) – очен капки с концентрация 1000 UI/ml – 10 ml във флакони с дозатор (оп. 1 бр.).


☺SYSTANE™ (Alcon Lab. Inc.) – овлажняващ колир по 5, 10 и 15 ml във флакони-капкомери (оп. по 1 бр.).

☺TEARS NATURALE II© (Alcon) – с ълзозаместващ колир 0,3% 15 ml във флакони (оп. 1 бр.).

☺VISIONGARD© (“Натуралфарма” ООД) – капсули (оп. 30 бр.).

☺VITREOLENT© (ATC код: S01XA04) (Novartis Ophthalmics) – колир 10 ml.


S02 ОТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА


S02АА Антиинфекциозни лекарства


NEOMYCIN & BACITRACIN (ATC код: S02AA30)

▲Bivacin® (LEK, Pharmaceuticals D.D., Slovenia) – ушни капки 10 ml (оп. 1 бр.).


S02СА Глюкокортикоиди и антибиотици


bibliograficheskij-ukazatel-knig-postupivshih-v-nauchnuyu-biblioteku-pgpi-za-aprel-2009-g.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-biblioteki-mou-umcro-po-teme-standart.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-po-sudebnoj-ekspertize-izdaetsya-gosudarstvennim-uchrezhdeniem-rossijskim-federalnim-centrom-sudebnoj-ekspertizi-s-1965-g-stranica-17.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-belmapo-s-1999-po-2008-gg-stranica-11.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-belmapo-s-1999-po-2008-gg-stranica-40.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-belmapo-s-1999-po-2008-gg.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vospitanie-detej-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditelej-t-v-holshevnikova-nezavisimij-ekspert.html
 • thesis.bystrickaya.ru/primernie-temi-zanyatij-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-metodika-prepodavaniya-tehnologii-s-praktikumom.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-magisterskoj-podgotovki-stranica-8.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-strategicheskoe-planirovanie-specialnost.html
 • learn.bystrickaya.ru/federal-nij-gosudarstvenn-ij-obrazovateln-ij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-proektirovanie-aviacionnih-i-raketnih-dvigatelej-stranica-4.html
 • tasks.bystrickaya.ru/4-cel-i-zadachi-programmi-pasport-programmi-naimenovanie-programma-liberalizacii-valyutnogo-rezhima-v-respublike.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernie-voprosi-k-ekzamenu-po-informatike.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-kursa-innovacionnij-menedzhment-im-programma-podgotovki-upravlencheskih-kadrov-specialnost-menedzhment.html
 • teacher.bystrickaya.ru/federalnij-gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-151031-montazh-i-tehnicheskaya-ekspluataciya-promishlennogo-oborudovaniya-po-otraslyam-stranica-5.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-igra-chto-gde-kogda-celi-i-zadachi.html
 • learn.bystrickaya.ru/g-a-gricenko-socialnoe-proektirovanie-v-rabote-s-molodezhyu-stranica-4.html
 • institut.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-napisaniyu-osnovnoj-chasti-raboti-posobie-po-podgotovke-i-zashite-kursovih-vipusknih-kvalifikacionnih.html
 • klass.bystrickaya.ru/4-programmi-vneurochnoj-deyatelnosti-dopolnitelnogo-obrazovaniya-i-analiz-sostoyaniya-socialno-pedagogicheskoj-sistemi.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-uroka-yagodnaya-polyanka.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-byudzhet-i-problema-optimizacii-byudzhetnih-rashodov.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-20-nalogovaya-deklaraciya-po-nalogu-prakticheskoe-posobie-po-usn-chast-i-obshie-polozheniya-glava-usn-specialnij.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-provedenii-zaprosa-kotirovok-na-oficialnom-sajte-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-rb-stranica-5.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/shkoli-antichnoj-filosofii-v-grecii.html
 • write.bystrickaya.ru/fakultet-geograficheskij-kafedra-geoekologii-i-landshaftnogo-planirovaniya-uchebno-metodicheskij-komplekt-disciplini-metodi-kartografirovaniya-landshaftov.html
 • tests.bystrickaya.ru/kurs-vzleta-na-rulenii.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nizhnyaya-palata-prinyala-popravki-v-ryad-statej-ugolovno-processualnogo-kodeks-stranica-24.html
 • learn.bystrickaya.ru/finansovoe-obespechenie-publichnij-otchet-osostoyanii-i-rezultatah-deyatelnosti-mou-sosh-55-za-2009-2010-uchebnij.html
 • urok.bystrickaya.ru/pozdravlyaem.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnih-ispitanij-po-magisterskoj-programme-psihologicheskoe-soprovozhdenie-obrazovaniya-lic-s-problemami-v-razvitii.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-6-rudolf-shtejner-v-teme-hristos-vospominaniya-o-shtejnere.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/plani-seminarskih-zanyatij-dlya-studentov-do-uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnoj-disciplini-pravoohranitelnie.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-ravnomerno-raspredelennih-v-intervale-01-sluchajnih-chisel-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kompyuternaya-semya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/municipalnoe-pravo-chast-2.html
 • learn.bystrickaya.ru/godovoj-otchet-za-2009-god-predvaritelno-utverzhden.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-speckursa-filosofskie-problemi-obrazovaniya-po-specialnosti-020100-filosofi-zaochnoe-otdelenie-specializacii-020102-sistematicheskaya-filosofiya.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/znachenie-imeni-boga-v-biblii-i-ego-proiznoshenie.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rinok-turisticheskih-uslug-kemerovskoj-oblasti.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/64podklyuchenie-i-pusk-elektrodvigatelya-uchebnoe-posobie-gomel-2006-soderzhanie-1-obshie-svedeniya-5-1-trehfaznaya.html
 • crib.bystrickaya.ru/impulsivnaya-model-poznaniya-kniga-izdana-pri-uchastii-izdatelstva-universitetskaya-kniga-s-peterburg-i-moskovskogo.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.