.RU

DEXAMETHASONE & TOBRAMYCIN (ATC код: S01CA01) - Справочникът е предназначен за лекари, зъболекари, фармацевти и студенти


^ DEXAMETHASONE & TOBRAMYCIN (ATC код: S01CA01)
▲Tobradex (Alcon Pharmaceuticals Ltd.) – колир 5 ml и очен унгвент3,5 g (оп. по 1 бр.). ▲Dex-Tobrin (Actavis – Разград АД) – колир 5 ml и очен унгвент 3 g (оп. по 1 бр.).


^ HYDROCORТISONE & CHLORAMPHENICOL (ATC кодове: S01BA02 и S01CA03)

▲Hydrocortison cum Chloramphenicol® (Actavis – Разград АД) – очен унгвент 3 g в туби (оп. 1 бр.). Продуктът съдържа 0,2% хлорамфеникол и 0,5% хидрокортизон. ▲Hydrocortison cum Chloramphenicol® (Actavis – Разград АД) – колир 5 ml във флакони (оп. 1 бр.).

S01E Антиглаукомни препарати и миотици


S01EB М-холиномиметици


PILOCARPINE – INN (ATC код: S01EB01)

▲Pilocarpinum hydrochloricum (Sopharma Pharmaceuticals) – колир с концентрация 1% и 2% във флакони по 10 ml (оп. по 1 бр.).


S01ЕС Инхибитори на карбоанхидразата


BRINZOLAMIDE – INN (ATC код: S01EC04)

▲Azopt (Alcon Laboratories Ltd., UK) – очна суспензия 1% 5 ml (оп. 1 бр.). ☺Azopt (Alcon Laboratories Ltd., UK) – очна суспензия 1% 10 ml (оп. 1 бр.).

^ DORZOLAMIDE – INN (ATC код: S01EC03) ▲Trusopt (MSD, Switzerland) – колир 2%5 ml (оп. 1 бр.).

S01ED Бета-блокери


BETAXOLOL – INN (АТС код: S01ED02)

▲Betoptic S (Alcon Pharmaceuticals Ltd.) – колир 0,25% 5 ml (оп. 1 бр.).

^ DORZOLAMIDE & TIMOLOL
▲Cosopt (АТС код: S01ED51) (MSD) – колир 5 ml (оп. 1 бр.).


TIMOLOL – INN (ATC код: S01ED01)

▲Arutimol® (Chauvin Ankerpharm, Germany) – колири с концентрация 2,5 и 5 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Cusimolol® (Alcon Pharmceuticals Ltd., Switzerland) – колири с концентрация 2,5 и 5 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Nyolol® (Novartis Ophthalmics Ltd.) – гел за очи 0,1% 5 g (оп. 1 бр.). ▲Oftan Timolol® (Santen OY, Finland) – колири с концентрация 2,5 и 5 mg/ml във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Timolol Sopharma® (Sopharma AD) – колири с концентрация 0,25% и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Timoptic® (MSD) – колири с концентрация 0,25% и 0,5% във флакони по 5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Timoptic XE® (MSD) – колири с концентрация 0,25% и 0,5% във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 бр.). ▲Unitimolol® (Unimed Pharma Ltd.) – колир 0,5% 5 ml (оп. по 1 и 3 бр.) и 10 ml (оп. 1 бр.).


TIMOLOL & PILOCARPINE (ATC код: S01ED51)

▲Fotil® (Santen OY, Finland) – колир 5 ml във флакони, съдържащи 6,84 ml тимолол и 20 mg пилокарпин (оп. 1 бр.). ▲Fotil forte® (Santen OY, Finland) – колир 5 ml във флакони, съдържащи 6,84 ml тимолол и 40 mg пилокарпин (оп. 1 бр.).


^ TRAVOPROST & TIMOLOL: ☺DuoTrav® (ATC код: S01ED51) (Alcon Laboratories Ltd., UK) – колир 2,5 ml във флакони с апликатор-капкомер (оп. по 1, 3 и 6 бр.).


S01ЕХ Други антиглаукомни препарати (aналози на PGF2α)


LATANOPROST – INN (ATC код: S01EX03)

▲Xalatan® (Pharmacia&Enterprise S.A.) – колир с концентрация 50 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. 1 бр.).


^ TRAVOPROST – INN (АТС код: S01EX00)

▲Travatan® (Alcon Laboratories Ltd.) – колир с концентрация 40 mcg/ml във флакони по 2,5 ml (оп. по 1 и 3 бр.).


S01F Мидриатици и циклоплегици


S01FA М-холинолитици


TROPICAMIDE – INN (АТС код: S01FA06)

☺Mydrum® (Ankerpharm GmbH) – колир 0,5% във фла­кони по 10 ml (оп. 1 бр.).


S01G Деконгестанти и антиалергични средства


S01GA Aдреномиметици

NAPHAZOLINE (ATC код: S01GA01)
☺Proculin® (Chauvin ankerpharm GmbH) – колир с концентрация 0,3 mg/ml 10 ml в полиетиленови гутатори (оп. 1 бр.).


^ PHENYLEPHRINE – INN (ATC: S01GA05)

▲Mydfrin® (Alcon Pharmaceuticals Ltd.) – колир 2,5% 5 ml във флакони (оп. 1 бр.).


TETRYZOLINE – INN (ATC код: S01GA02)

☺Visine® (Pfizer HCP H.C.P) – колир 0,5% 15 ml (оп. 1 бр.).


S01GX Други антиалергични препарати


AZELASTINE – INN (ATC код: R01AC03)

☺Allergodil® (Viatris GmbH & Co.KG) – колир 0,05% 10 ml във флакони (оп. 1 бр.).


CROMOGLYCIC ACID – INN (ATC код: S01GX01)

☺Bicromat® (Sopharma AD) – колир 20 mg/ml във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.). ▲Cusicrom® (Alcon Laboratories Ltd.) – колир 4% 10 ml (оп. 1 бр.).


^ KETOTIFEN – INN (ATC код: S01GX08)

▲Zaditen® (Novartis Ophthalmics Ltd.) – кoлир 0,75 mg/5 ml във флакони (оп. 1 бр.).


OLOPATADINE – INN (ATC код: S01GX09)

☺Opatanol® (Alcon Laboratories Ltd.) – колир с концентрация 5 mg/ 5ml в пластмасови флакони (оп. 3 бр.).


S01Н Местни анестетици


OXYBUPROCAINE (ATC код: S01HA02)

☺Benoxi Unimed Pharma® (Unimed Pharma Ltd.) – колир 0,4% по 5 и 10 ml в полиетиленови флакони с дозатор (оп. по 1 бр.).


PROXYMETACAINE – INN (ATC код: S01HD04)

☺Alcaine® (Alcon – Couvreur n.v.) – колир 0,5% 15 ml в пластмасови флакони с откапващо устройство (оп. 1 бр.).


^ TETRACAINE – INN (ATC код: S01HA03)

☺Dicain® (Sopharma Pharmaceuticals) – колир 0,5% 10 ml (оп. 1 бр. с апликатор – капкомер).


S01JA Оцветяващи средства


☺FLUORESCEIN SODIUM (S01JA01) (Laboratories Ciba Vision Ophthalmics) – инжекционен разтвор 10% 5 ml в ампули (оп. 1 бр.).


S01X Други офталмологични лекарства


DEXPANTHENOL – INN (ATC код: S01XA12):

☺Corneregel® (Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH) – течен гел 0,5% за очи.

^ ☺HEMALENS© (Унифарм АД) – течност в тъмни стъклени флакони по 70 ml (оп. 1 бр.).

HYDROMELLOSE

☺Artelac® (Dr G. Mann Chem. – Phar. Fabrik GmbH) – сълзозаместващ колир 0,32% 10 ml в пластмасови флакони (оп. 1 бр.). ☺Artelac EDO® (Dr G. Mann Chem. – Phar. Fabrik GmbH) – сълзозаместващ колир 0,32% 10 ml в пластмасови флакони (оп. 1 бр.).


☺^ ISOPTO TEARS® (Alcon) – сълзозаместващ колир 0,5% 15 ml във флакони-капкомери (оп. 1 бр.).


KALII IODIDDUM – DCI (АТС код: S01XA04)

▲Potassium iodide 2% (Unimed Pharma Ltd.) – колир 2% 10 ml във флакони (оп. 1 бр. с капкомер).


☺LUTEIN© (“Натуралфарма” ООД) – капсули (оп. 50 бр.).

☺OCULOTEST® (S01XA02) (CIBA Vision Ltd.) – 10 g течен гел в туби (оп. по 1 бр.).

☺OCUVIT LUTEIN® (Bausch & Lomb) – филм-таблетки (оп. 60 бр.).

☺OFTAGEL® (S01XA20) (Santen Оy) – течен очен гел 25 mg/10 ml във флакони (оп. 1 бр.).

☺^ OFTAN CATACHROM© (ATC код: S01XA00) (Star Оy) – колир 10 ml (оп. 1 бр.).


PEGAPTANIB SODIUM – INN (ATC код: S01XA17)

☺Macugen (Pfizer Europe MA EIIG) – инжекционен разтвор 30 mcg в предварително напълнена спринцовка с номинален обем 90 микролитра (оп. 1 бр.).


^ PIRENOXINE – INN (АТС код: S01XA00)

☺Catalin® (Takeda) – опаковка, съдържаща 1 таблетка 0,85 mg пиреноксин за приготвяне на колир и разтворител 15 ml във флакон-капкомер.
^ ☺PUROGEL® (Унифарм АД) – течност във флакони по 10 ml (оп. 1 бр.).

RETINOL PALMITATE – INN

☺Oculotect® (Novartis Pharma Services Inc.) – очен течен гел 10% 10 g във флакони (оп. 1 бр.). В 1 g гел се съдържат 10 mg (= 1000 UI) ретинол (вж. по-горе). ☺Sensivit® Unimed Pharma® (Unimed Pharma Ltd.) – очен капки с концентрация 1000 UI/ml – 10 ml във флакони с дозатор (оп. 1 бр.).


☺SYSTANE™ (Alcon Lab. Inc.) – овлажняващ колир по 5, 10 и 15 ml във флакони-капкомери (оп. по 1 бр.).

☺TEARS NATURALE II© (Alcon) – с ълзозаместващ колир 0,3% 15 ml във флакони (оп. 1 бр.).

☺VISIONGARD© (“Натуралфарма” ООД) – капсули (оп. 30 бр.).

☺VITREOLENT© (ATC код: S01XA04) (Novartis Ophthalmics) – колир 10 ml.


S02 ОТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА


S02АА Антиинфекциозни лекарства


NEOMYCIN & BACITRACIN (ATC код: S02AA30)

▲Bivacin® (LEK, Pharmaceuticals D.D., Slovenia) – ушни капки 10 ml (оп. 1 бр.).


S02СА Глюкокортикоиди и антибиотици


bibliograficheskij-ukazatel-knig-postupivshih-v-nauchnuyu-biblioteku-pgpi-za-aprel-2009-g.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-biblioteki-mou-umcro-po-teme-standart.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-po-sudebnoj-ekspertize-izdaetsya-gosudarstvennim-uchrezhdeniem-rossijskim-federalnim-centrom-sudebnoj-ekspertizi-s-1965-g-stranica-17.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-belmapo-s-1999-po-2008-gg-stranica-11.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-belmapo-s-1999-po-2008-gg-stranica-40.html
bibliograficheskij-ukazatel-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-belmapo-s-1999-po-2008-gg.html
 • lecture.bystrickaya.ru/analiticheskij-otchyot-za-tri-goda-po-rabote-s-mirovozzreniem-uchashihsya-v-ramkah-eksperimentalnoj-programmi.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/povishenie-effektivnosti-ispolzovaniya-zemel-selskohozyajstvennogo-naznacheniya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nekotorie-voprosi-primeneniya-reestra-rashodnih-obyazatelstv-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-ispolzovaniya-programmno-celevih-metodov-upravleniya-v-sfere-kulturi.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nacionalno-regionalnij-komponent-v-obrazovanii-proshloe-nastoyashee-i-budushee-rodnogo-kraya-v-tvorchestve-pisatelej-i-poetov.html
 • control.bystrickaya.ru/elena-rebrova.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-dlya-postupayushih-v-magistraturu-po-specialnosti-1-21-80-03-germanskie-yaziki-nemeckij-yazik.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/referat-tema-lingvisticheskoe-obespechenie-iskusstvennogo-intellekta.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vlastelin-kolec-dve-bashni-stranica-16.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-adaptacionnogo-kursa-konstitucionnoe-pravo-po-napravleniyu-030500-68-yurisprudenciya-podgotovki-magistra.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prikaz-21-iyulya-1988-g-n-579-ob-utverzhdenii-kvalifikacionnih-harakteristik-vrachej-specialistov-v-red-prikaza-minzdrava-rf-ot-25-12-1997-n-380-stranica-20.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-i-istoriya-antichnoj-filosofii-kak-predmet-istorii-filosofii-v-v-buryak-antichnaya-filosofiya.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/vzaimodejstvie-soznatelnogo-i-bessoznatelnogo-v-vokalnom-ispolnitelstve.html
 • books.bystrickaya.ru/da-pominaete-den-ishoda-vashego-ot-zemli-egipetskiya-vsya-dni-zhitiya-vashego.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ii2-32-ekologiya-goroda-ii-11-zemelnie-resursi-osobennosti-ispolzovaniya-ocenki-i-upravleniya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tamozhennie-rezhimi-chast-14.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zabajkalskij-agrarnij-institut-filial-fgbou-vpo-irkutskaya-selskohozyajstvennaya-akademiya-tehnologicheskij-fakultet-kafedra-veterinarnoj-medicini.html
 • lecture.bystrickaya.ru/6-procedura-zashiti-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti-metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-oformleniyu-i-zashite.html
 • learn.bystrickaya.ru/g-rostov-na-donu-pl-2-oj-pyatiletki-12-inn-6165102333-kpp-616501001.html
 • knigi.bystrickaya.ru/soderzhani-e-stranica-8.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-yavlyaetsya-dokumentom-soderzhashim-tehnicheskoe-opisanie-ustanovok-kompressornih-v-dalnejshem-kompressor-sb4s-50.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-nauchnij-redaktor-i-recenzent-professor-kafedri-mirovoj-politiki-fakulteta-mirovoj-ekonomiki-i-mirovoj-politiki-gu-vshe-m-z-shkundin-stranica-32.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-p-ekspertiza-proekta-i-razrabotka-tehnicheskih-reshenij-po-ego-sovershenstvovaniyu.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-student.html
 • control.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-po-fizike-dlya-9-klassa-tema-reshenie-olimpiadnih-zadach-po-mehanike.html
 • klass.bystrickaya.ru/69-nppetersonu-a-g-gachevoj-i-s-g-semenovoj-izdatelstvo-evidentis.html
 • report.bystrickaya.ru/hvataj-za-gorlo-stranica-7.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/styuart-v-s-91-rabota-s-obrazami-i-simvolami-v-psihologicheskom-konsultirovanii-per-s-angl-n-a-hmelik-stranica-5.html
 • student.bystrickaya.ru/23-peloponesci-ushli-v-beotiyu-24-organizacionnie-voprosi-afinyan-stranica-15.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/raspisanie-dejstvuet-s-02-05-2011-g-po-06-05-2011-g.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-lekarstvennie-rasteniya-dagestana.html
 • crib.bystrickaya.ru/istoriya-i-obshaya-harakteristika-semejstva-operacionnih-sistem-unix-plan-lekcii-ponyatie-kompyuternoj-seti-evolyuciya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/igra-kak-sposob-preodoleniya-nevrozov-u-detej-spb-karo-2006-416-s-isbn-5-89815-738-7-stranica-6.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-raboti-za-2011-god-2011-god.html
 • credit.bystrickaya.ru/opit-torgovli-v-aprele-dekabre-2006-goda-koncepciya-refleksivnosti-12-klassicheskij-process-nauchnogo-poznaniya-12.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/proizvodstvo-po-delam-ob-administrativnih-pravonarusheniyah-v-oblasti-tamozhennogo-dela-i-ih-rassmotrenie-chast-18.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.